กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในโครงการจัดแถลงข่าวภาพรวมสถานการณ์มตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27/03/2020)
ประกาศผู้ชนะ ค่าเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน ๑๖๘ สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (26/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนเมษายน - กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) (26/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (infographic) การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๖๓ (25/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กคล.) (25/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/03/2020)
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาผลิตวิดีโอภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ โครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก (23/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าจอ LED ขนาด 3.00x2.50 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการจัดแถลงข่าวภาพรวมสถานการณ์มาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าจอ LED ขนาด 3.00x2.50 เมตร พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการจัดแถลงข่าวภาพรวมสถานการณ์มาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตำแหน่งนักพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีโอสารคดี "นักธุรกิจหญิงต้นแบบอาเซียน" (ASEAN Women Entrepreneurship) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/03/2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/03/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode