กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อื่นๆ
อื่นๆ
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 155 รายการ (ครั้งที่ 2) ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (24/01/2020)
กองการเจ้าหน้าที่ ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 จำนวน 23 รายการ (20/01/2020)
สัญญาจ้างโครงการจัดทำวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (20/01/2020)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (17/01/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์(ครั้งที่2) (10/01/2020)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (09/01/2020)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (07/01/2020)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักพัฒนาการต่างประเทศ (27/12/2019)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของหน่วยตรวจสอบภายใน (23/12/2019)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื้อมสภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ (13/12/2019)
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2562 ของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (03/12/2019)
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ใช้งานไม่ได้จากการรื้อถอน ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (06/11/2019)
สัญญาจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) ภาคประชาชน (07/10/2019)
สัญญาจ้างจัดสถานที่อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (07/10/2019)
สัญญาจ้างจัดทำแผ่นพับ ๒ ภาษา (ภาษไทยและภาษาอังกฤษ) ในฉบับเดียวกัน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (07/10/2019)
สัญญาจัดหาเช่าเลนส์ถ่ายภาพพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด งานเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (07/10/2019)
สัญญาจ้างผลิตสารคดีบันทึกเหตุการณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (เบื้องปลาย)ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ นาที จำนวน ๑ ตอน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (07/10/2019)
สัญญาจ้างผลิตสปอต ความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๑ ตอน และสารคดีความยาว ๓ นาที จำนวน ๕ ตอน งานเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ (07/10/2019)
สัญญาซื้อขายปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง เลขที่ 628/62/2562 (13/09/2019)
สัญญาซื้อขายปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม. ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ เลขที่ 629/62/2562 ลงวันที่ (13/09/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode