ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
- ผลการอนุมัติ/อนุญาต
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “พลังแห่งแผ่นดินไทย” (30/07/2017)
download 199
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “100 ข่าวมอเตอร์เวย์” (30/07/2017)
download 212
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “ด้วยพระบารมี” (30/07/2017)
download 0
ผลการพิจารณาจัดซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร กปส. (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “แผ่นดินทอง” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “Smile Variety” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติรับผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “สกอ.ก้าวหน้า อุดมศึกษาก้าวไกล” (30/07/2017)
download 0
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (30/07/2017)
download 0
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา (30/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (07/07/2017)
download 2
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ และ เผยแพร่ Jingle สนับสนุนรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ ในรายการ "จับประเด็นข่าว สาวประเด็นร้อน" (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , Jingle ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เอฟ.เอ็ม. ๙๗ เมกะเฮิรตซ์ (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุและ Jingle ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , การสัมภาษณ์ และข่าวประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระเจายเสียงแห่งประเทศไทย (07/07/2017)
download 0
ยืนยันการออกอากาศ - บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ประสานขอเผยแพร่สปอตวิทยุ , Jingle สนับสนุนรายการและข่าวประชาสัมพันธ์ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (07/07/2017)
download 5

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7