กรมประชาสัมพันธ์

 


 70 ปีครองราช
 84พรรษาราชินี
หน้าหลัก >> (1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ
(1.3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9(8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ

รายงานการขอซื้อและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ (09/05/2017)
download 255
การขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 12
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างทำหนังสือสังคีตสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเครื่องรับสัญญาณนาฬิกา ระบบ GPS (Time Server) (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างนักร้องเข้าร่วมการแสดงในกิจกรรมเทศกาลเพลงวิทยุของ ABU ปี ค.ศ. ๒๐๑๖ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องทำความเย็นปรับอากาศชิลเลอร์ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดเช่าอุปกรณ์ สำหรับการถ่ายทอดเสียงในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส (04/05/2017)
download 0
การขออนุมัติจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่อง C-Band Up Converter (04/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด

 • รวมสื่อวีดีทัศน์รณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • สปอตวิทยุรณรงค์การออกเสียงประชามติ จำนวน 5 ตอน ดาวน์โหลด
 • เพลงคนรุ่นใหม่ร่วมใจไปออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • เพลง 7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ดาวน์โหลด
 • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง [PDF File] [AI File]
 • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน) [PDF File][AI File]
 • โปสเตอร์แนะนำการพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรและหนังสือแจ้งเจ้าบ้านรรูปแบบใหม่ [PDF File][AI File]
 • แผ่นพับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ (235MB) ดาวน์โหลด
 • มาสคอตรณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์