หน้าหลัก >> รับสมัครงาน

รับสมัครงาน
สำนักเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา (25/05/2020)
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 55 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) (25/05/2020)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 42 อัตรา (ต้องสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) (25/05/2020)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 1,942 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) (25/05/2020)
ธกส. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 11 อัตรา (21/05/2020)
สำนักงาน กสทช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 20 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) (20/05/2020)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เปิดรับสมัครงาน 1,200 อัตรา (20/05/2020)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เปิดสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.) (20/05/2020)
กรมการปกครอง เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 อัตรา (20/05/2020)
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1,200 อัตรา ในพื้นที่ 16 จังหวัด (07/05/2020)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เปิดรับสมัครแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 เพิ่มศักยภาพฝีมือแรงงานรองรับเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ (30/04/2020)
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) (16/04/2020)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (07/02/2020)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักศิลปกรรม (03/02/2020)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (28/01/2020)

หน้า : [1]