กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> Infographics
Infographics
สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ตามปกติในช่วงวันหยุดสงกรานต์ (11/04/2017)
อ่าน 512 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ (30/03/2017)
อ่าน 148 ครั้ง
กรมศิลปากรเผยแพร่หนังสือความรู้งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนเว็บไซต์กรมศิลปากร (30/03/2017)
อ่าน 161 ครั้ง
กอร.รส ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาเคารพพระบรมศพแต่งกายให้เหมาะสม เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี (30/03/2017)
อ่าน 144 ครั้ง
กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง เตือนประชาชนระวังโรคลมแดด (Heat Stroke) (27/03/2017)
อ่าน 161 ครั้ง
กรมการศาสนา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชการที่ ๙ (23/03/2017)
อ่าน 121 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ กำหนดพื้นที่ตั้งอัฒจันทร์บันทึกภาพงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (21/03/2017)
อ่าน 180 ครั้ง
เชิญชมนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28/02/2017)
อ่าน 172 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกพระเมรุมาศ (27/02/2017)
อ่าน 128 ครั้ง
ฤกษ์บวงสรวงและยกเสาเอกพระเมรุมาศ (24/02/2017)
อ่าน 151 ครั้ง
กรุงเทพมหานคร แจ้งงดพักค้างสนามม้านางเลิ้ง ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป (24/02/2017)
อ่าน 125 ครั้ง
สกศ. จัดพิมพ์หนังสือ ๗ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23/02/2017)
อ่าน 138 ครั้ง
เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และบูรพกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ (23/02/2017)
อ่าน 145 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ (21/02/2017)
อ่าน 211 ครั้ง
กรุงเทพมหานครเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (20/02/2017)
อ่าน 299 ครั้ง
เชิญชมการแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรรเลงโดยนักศึกษาและคณาจารย์จาก ๕ สถาบัน (17/02/2017)
อ่าน 146 ครั้ง
หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุที่เข้าสักการะพระบรมศพฯ (15/02/2017)
อ่าน 134 ครั้ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (14/02/2017)
อ่าน 155 ครั้ง
คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ (09/02/2017)
อ่าน 115 ครั้ง
นิทรรศการภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (09/02/2017)
อ่าน 137 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th