กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> บริการภาครัฐ/เอกชน
บริการภาครัฐ/เอกชน
เปิดโครงการ"อาสาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/12/2016)
กำหนดรอบเวลาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเข้าปลงธรรมสังเวชในพระบรมมหาราชวัง (08/12/2016)
ตัวแทนนักธุรกิจชาวจีนในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (08/11/2016)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบเสื้อผ้าสีดำสำหรับมอบให้ประชาชนทั่วไป (08/11/2016)
Volunteers for Dad เปิดฟรีแอพลิเคชั่น “ZONE” ให้บริการข้อมูลข่าวสารในบริเวณรอบท้องสนามหลวง (08/11/2016)
กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครให้ประชาชนเข้าชมฟรี (03/11/2016)
อ่าน 927 ครั้ง
กองทัพเรือ แจ้งเพิ่มรถและเรือบริการประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ (29/10/2016)
กรมเจ้าท่าเตรียมมาตรการรองรับประชาชนเดินทางทางน้ำในการเข้าร่วมถวายบังคมพระบรมศพ (28/10/2016)
อ่าน 363 ครั้ง
แนะประชาชนทยอยถวายบังคมพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (27/10/2016)
อ่าน 714 ครั้ง
รัฐบาลเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และรัชกาลที่ ๙ เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” (27/10/2016)
อ่าน 563 ครั้ง
กทม. ร่วมกับ SCG ติดตั้งสุขาน๊อกดาวน์ รอบท้องสนามหลวง พร้อมบริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2559 (27/10/2016)
สรุปการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ครั้งที่ 10 / 2559 (27/10/2016)
อ่าน 450 ครั้ง
กอร.รส. ขอความร่วมมือผู้มีจิตศรัทธาควรนำอาหารแห้งและเครื่องดื่มมาบริจาคแทนอาหารที่ปรุงสำเร็จ เพื่อความสะดวกในการแจกจ่ายและความปลอดภัยในสุขภาพประชาชน (27/10/2016)
อ่าน 434 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาชนที่มีโรคประจำตัวเตรียมยามาให้พร้อม (26/10/2016)
อ่าน 371 ครั้ง
ศตส.จัดอาหารและน้ำดื่มบริการ 24 ชั่วโมง ณ จุดรับรองประชาชน รอบนอกพระบรมมหาราชวัง (25/10/2016)
กรมท่าอากาศยานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานทั่วประเทศในวันหยุดต่อเนื่อง (23/10/2016)
อ่าน 366 ครั้ง
รับอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ณ ห้องประชุมศรีบูรพา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (23/10/2016)
อ่าน 473 ครั้ง
กทม.ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเป็นอาสาสมัคร Volunteers for Dad (21/10/2016)
อ่าน 424 ครั้ง
กรมการขนส่งทางบกตั้งจุดอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ รองรับการเข้าร่วมแสดงความไว้อาลัย (21/10/2016)
ตั้ง ๗ จุดคัดกรอง – ติดซีซีทีวี ให้สนามหลวงเป็นเขตปลอดอาวุธ (21/10/2016)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th