กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานพิเศษ : ศูนย์ไร่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านฮูแตทูวอ จังหวัดนราธิวาส (27/03/2020)
รองผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน ด้วยศาสตร์พระราชา ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน (13/03/2020)
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ (15/07/2019)
กรมวิชาการเกษตร สานต่อโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2562 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักแจกจ่ายเกษตรกร 70,000 รายทั่วประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (21/05/2019)
อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามรอยเท้าพ่อด้วยวิถีพอเพียงเกษตรไทย เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาและนักท่องเที่ยว ได้ศึกษาเรียนรู้ (13/02/2019)
กปร. ลงพื้นที่ จ.ตรัง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (08/02/2019)
อดีตนายตำรวจใหญ่ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใช้ชีวิตหลังเกษียณปลูกพืชผักแบบผสมผสานบนเนื้อที่ 1 ไร่ (06/10/2017)
Young Smart Farmer เกษตรกรต้นแบบ ใน อ.เบตง จ.ยะลา น้อมนำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแบบอย่างทำเกษตรแบบผสมผสาน (08/11/2016)
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมเกษตรกรตามโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (04/11/2016)
โครงการเขื่อนน้ำเชิญอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (04/11/2016)
ชาวต้นน้ำชีชัยภูมิ เดินตามรอยโครงการพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า (31/10/2016)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07/06/2016)
จังหวัดน่าน ดำเนินโครงการประชารัฐ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระดมทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว (12/05/2016)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อโครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สร้างรายได้ให้ชุมชน (22/01/2016)
คณะกรรมการปรับปรุงระบบข้อมูลของสำนักราชเลขาธิการ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (20/01/2016)
สปข.8 นำสื่อมวลชนเรียนรู้เกษตรพอเพียง ส่งเสริมอาชีพนำรายได้สู่เกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (21/12/2015)
จ.จันทบุรี เตรียมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สรุปผลการดำเนินงาน สนองพระราชดำริฯ (18/08/2015)
องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแก้มลิงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (03/08/2015)
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) โครงการซ่อมแซมฝายเขาช่องจันทร์ ต.ไม้ฝาด (24/07/2015)
จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวนร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558 (21/07/2015)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode