กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
"วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รัฐบาลเตรียมความพร้อม อำนวยความสะดวก และเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาสื่อมวลชน “ การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค " ๒๔ ตุลาคม ศกนี้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๖๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมทางวิชาการ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดการสัมมนา เรื่อง ผลการพัฒนากรมประชาสัมพันธ์ สู่ระบบราชการ ๔.๐ และทิศทางการพัฒนาในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ประจำวันพุธ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาการนำเสนอรายงานและข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย"(ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชนยุคดิจิทัล" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุม คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
อ่าน 0 ครั้ง
การฝึกอบรมหลักสูตร " เทคนิคการนำเสนอนโยบายภาครัฐสู่ประชาชน” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (แผนงาน/โครงการ) และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สื่อมวลชนจากสาธารณรัฐตุรกีศึกษาดูงาน กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน ประจำปี 2562
อ่าน 0 ครั้ง
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสนับสนุนงานวิทยุชุมชนช่วยเหลือสาธารณะ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสนับสนุนงานวิทยุชุมชนช่วยเหลือสาธารณะ"(ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode