กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่และยื่นคำฟ้องได้ที่ใดบ้าง (07/10/2014)
download 4849
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใดบ้าง (07/10/2014)
download 1644
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : คดีปกครองประเภทใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ (ต่อ) (01/10/2014)
download 1862
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : คดีปกครองประเภทใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ (01/10/2014)
download 2322
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้างที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (22/09/2014)
download 3258
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง (22/09/2014)
download 618
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (04/09/2014)
download 602
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิเด็ก (22/08/2014)
download 619
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (15/08/2014)
download 634
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (06/08/2014)
download 784
ปฏิญญาสากล สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ (28/07/2014)
download 2497
หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน : ความเสมอภาคและเลือกปฏิบัติ (23/07/2014)
download 1061
หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน (21/07/2014)
download 41608

หน้า : [1]


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode