หน้าหลัก >> ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
รับเรื่องร้องทุกข์เงินเยียวยา 5,000 บาท"เหลืออีก 4 วัน" เท่านั้น ที่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จะเดินทางมาร้องทุกข์ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์
ประชาชนจำนวนมากมาใช้สิทธิ์ยื่นเอกสารเพื่อทบทวนการแจกเงิน เราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท ที่กรมประชาสัมพันธ์
เสวนาแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต
พิธีเปิดการสัมมนาเยาวชน “สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ” และงานเปิดตัวคู่มือ E-Book
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระดับต้น" รุ่นที่ 2
การแถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลไวรัสสายพันธ์ใหม่ "COVID-19" ณ ทำเนียบรัฐบาล
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร "พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพข่าวและรายการโทรทัศน์" รุ่นที่ ๑
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพข่าวและรายการโทรทัศน์” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีประดับอินทรธนูและมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง” รุ่นที่ ๒๓
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชีย - แปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ”กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล” รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1]