กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> สัญญาอื่น ๆ
สัญญาอื่น ๆ
ดัชนีสืบค้นสัญญาอื่น ๆ (10/08/2017)
download 273
สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สัญญาเลขที่ ๗๑๔/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 155
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๒ ๑ ระบบ สัญญาเลขที่ ๖๒๓/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 182
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๔ ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๒๒/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 190
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ ๓ (TV. Studio ๓) ระบบ Digital High-Definition และ ระบบ ๓D Virtual Studio พร้อมปรับปรุงห้อง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๒๑/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 191
สัญญาซื้อขายโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๑ แห่ง พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๒๐/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 16
สัญญาซื้อรถผลิตรายการโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ คัน พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๑๙/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 0
สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ สัญญาเลขที่ ๖๑๘/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 0
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Addition) จำนวน ๑๗ สถานี พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๑๗/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 0
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยเพื่อการรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมดิจิทัล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๑๖/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 0
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๓ ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๖๑๐/๖๐/๒๕๖๐ (10/08/2017)
download 0
สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๔๒๕/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 20
สัญญาจัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๔๒๔/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 13
สัญญาจ้างเหมาบริการงานนิทรรศการและศิลปกรรมกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๔๑๕/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 11
สัญญาซื้อขายตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง สัญญาเลขที่ ๔๑๓/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 23
สัญญาให้บริการช่องสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียมระบบ C-band และ KU-band (Must Carry) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๔๑๒/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 0
สัญญาให้บริการรวมสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม ระบบ C-band MCPC Platform และ KU-Band MCPC Platform (Must Carry) สัญญาเลขที่ ๔๑๑/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 0
สัญญาจ้างจัดทำวารสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สัญญาเลขที่ ๔๐๙/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 1
สัญญาใช้ทรานส์พอนเดอร์ สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 2
สัญญาใช้ทรานส์พอนเดอร์ สัญญาเลขที่ ๔๐๗/๖๐/๒๕๖๐ (26/07/2017)
download 0

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode