ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กปส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (29/12/2017)
download 206
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ (17/08/2016)
download 408
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ (22/07/2016)
download 355
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ (13/07/2016)
download 380
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ (16/03/2016)
download 345
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ (16/03/2016)
download 282
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ (23/02/2016)
download 90
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (23/02/2016)
download 55
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (04/02/2016)
download 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (29/12/2015)
download 73
สปน. ตรวจติดตามผลการดำเนินการหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ (14/12/2015)
download 68
กปส. ร่วมลงนาม (MOU) ข้อมูลข่าวสาร (24/09/2015)
download 117
กรมสุขภาพจิต ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (04/06/2015)
download 110
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (01/05/2015)
download 96
กระทรวงคมนาคมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (24/03/2015)
download 105
กปส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (16/02/2015)
download 72
สปน. ตรวจติดตามผลการดำเนินการหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ (13/01/2015)
download 67
กปส.ร่วมลงนาม (MOU)ข้อมูลข่าวสาร (22/09/2014)
download 46
การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (01/08/2014)
download 42
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบฯ (28/07/2014)
download 49

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7