ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐฯ
 
สัญญาอื่นๆ
เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ดัชนีรวมมาตรา ๗
ดัชนีรวมมาตรา ๗ (19/07/2560)
     
ดัชนีรวมมาตรา ๙
ดัชนีรวมมาตรา ๙ (19/07/2560)
     
หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ดัชนีสืบค้นผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) (31/07/2017)
download 226
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการงานนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/07/2017)
download 198
ดัชนีสืบค้นผลการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ตามมาตรา 9(1) (31/07/2017)
download 232
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “พลังแห่งแผ่นดินไทย” (30/07/2017)
download 199
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “100 ข่าวมอเตอร์เวย์” (30/07/2017)
download 212
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “ด้วยพระบารมี” (30/07/2017)
download 0
ผลการพิจารณาจัดซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร กปส. (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “แผ่นดินทอง” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “Smile Variety” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติรับผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “สกอ.ก้าวหน้า อุดมศึกษาก้าวไกล” (30/07/2017)
download 0
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (30/07/2017)
download 0
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา (30/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีปร (27/07/2017)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) /วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7