หน้าหลัก >> ประกวดราคา

ประกวดราคา

ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/03/2563) (24/03/2020)

หน้า : [1]


© Copyright 2019 กรมประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์