กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สิงห์บุรีจัดกิจกรรม “ผู้ว่า ผู้การตำรวจ ทหาร เยี่ยมโรงเรียน”

วันที่ 20 พ.ย. 2557 )
วีรยุทธ รวดเร็ว
 

                        นายชโลธร  ผาโคตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เปิดเผยว่า  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้สำคัญมาก  เพราะปัญหายาเสพติดนั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนและหมู่บ้านมากที่สุด  ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดีที่สุดนั้นก็คือการป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้นเอง  แต่การดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผ่านมายังดำเนินการได้ไม่เต็มที่  ทำให้มีผู้เสพรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น  โดยสถิติจากผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 20 – 24 ปี  รองลงมาคืออายุ 15 – 19 ปี  และมีแนวโน้มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาขึ้นนั้นเอง 

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นเรื่องสำคัญมากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆ  ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา  ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี  จึงได้จัดทำโครงการ "ผู้ว่า  ผู้การตำรวจ  ทหาร  เยี่ยมโรงเรียน”  ประจำปี 2558  ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่นักเรียนในโรงเรียน  โดยทางจังหวัดได้จัดทำแผนการพบประนักเรียน  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้บังคับการตำรวจ  ผู้แทนจากทหาร  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกไปพบประพูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธงทุกโรงเรียน  ซึ่งก็จะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไปโดยไปที่โรงเรียนสิงห์บุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นแห่งแรก

                        นายชโลธร  ผาโคตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในการออกไปพบประนักเรียน  ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  ก็จะออกไปด้วยตัวเองทุกครั้ง  ทุกโรงเรียน ตามที่วางแผนไว้  หากวันไหนมีภารกิจอื่นที่สำคัญจริงๆ  ก็จะให้เลื่อนวันออกไป  จะไม่มอบหมายให้รองผู้ว่าหรือท่านอื่นไปแทน  ทั้งนี้เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ  ซึ่งการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไปด้วยตัวเอง  ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้อง  ครู  ผู้ปกครอง  ได้เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด  และร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังต่อไป

-***************************-

วีรยุทธ   รวดเร็ว / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode