กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นปี ๕๔

วันที่ 29 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
 

โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นปี ๒๕๕๔ คณะการการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุม คณะการการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการเพื่อร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่นปี ๒๕๕๔ ที่สำนักงานสนับสนุนการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในจังหวัด(สอจร. ระยะที่ ๔) ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓-๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และให้หน่วยงานราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัยเทิดไท้องค์ราชันจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ ปี ๒๕๕๔ -๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน การสรุปผลแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจังหวัดขอนแก่น การดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมการรณรงค์ การสวมหมวกนิรภัย การแก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านทางรถไฟ ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๔-พฤษภาคม ๒๕๕๔ เกิดอุบัติเหตุ ๒๗๒ ครั้ง บาดเจ็บ ๑๗๙ คน เสียชีวิต ๑๕๒ คน ซึ่งเพิ่มจากปี ๒๕๕๓ ส่วนการดำเนินการด้านกฎหมายตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นดำเนินโครงการกวดขันวินัยจราจรลดอุบัติเหตุ ผลการจับกุมผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยปี ๒๕๕๔ รวม ๙๖,๑๑๓ ราย และยังดำเนินโครงการพัฒนาระบบสืบสวนอุบัติเหตุอย่างบูรณาการ ทำอย่างไรจะให้เยาวชนมีจิตสำนึกสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัยไม่ใช้กันตำรวจจับ มีการจับจริงแต่ไม่ปรับจับเข้าอบรมความรู้วินัยจราจร ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการถนนสีขาวให้มีการกวดขันการสวมหมวกนิรภัยตรวจจับช่วงเวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐นและ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น และการตั้งจุดตรวจสกัดป้องปรามเหตุถนนหลักในมหาวิทยาลัยช่วงเวลา ๑๙.๐๐-๒๓.๓๐ น โดยร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นตั้งกล้องวงจรปิดCCTV บันทึกภาพการเกิดอุบัติเหตุให้เด็กได้เห็นและตระหนักกลัวภัยอุบัติเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ส่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดผ่านทางรถไฟ เสนอให้มีการทำประชาคมเพื่อทำทางรอดทางรถไฟเพื่อความปลอดภัย และการขอความร่วมมืออบต.ที่จุดทางรถไฟข้ามทางรถยนต์ให้ติดตั้งสัญญานไฟวาบและการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นคือสัญญานไฟอัติโนมัติทางข้ามรถไฟไม่ทำงานหลายจุดอาจเกิดอันตรายได้ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode