กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อบจ.ขอนแก่นมอบชุดตรวจสารเสพติด 23,333 ชุดแก่ตำรวจภูธรภาค 4

วันที่ 28 มิ.ย. 2554 )
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบชุดตรวจหาสารเสพติด ๒๓,๓๓๓ ชุดให้ตำรวจภูธรภาค ๔ ในวันนี้( ๒๘ มิย.๕๔) เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มอบชุดตรวจหาสารเสพติด จำนวน ๒๓,๓๓๓ ชุดมูลค่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้กับ พล.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๔ เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบชุดตรวจสารเสพติด จำนวน ๑,๐๐๐ ชุดให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติด ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนสามารถสร้างความเสียหายให้แก่สังคมเศรษฐกิจและประเทศชาติ ซึ่งการแก้ปัญหา ยาเสพติดจะบังเกิดขึ้นได้และประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน ประชาชน ที่ต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหา ต่างๆ ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย จึงจัดทำโครงการจัดหาชุดสารเสพติดประจำปี 2554 เพื่อสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดให้แก่ตำรวจภูธรภาค 4 ดำเนินการค้นหาเสพติด/ผู้ติด ที่ยังคงเหลืออยู่ โดยเฉพาะเด็กนักเรียน เยาวชนและพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อปัญหายาเสพติด หมดสิ้นไป จนสามารถนำความสงบสุขสู่สังคมอย่างปกติ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode