กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ท่าเรือแหลมฉบัง จัดการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

วันที่ 5 พ.ย. 2557 )
 
และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ให้กับผู้บริหารและพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องทฤษฎี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อีกทั้ง ยังเป็นการปฏิบัติตามประกาศของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 หมวด 1 บททั่วไป กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยเชิญ นายเชษฐา ธนะโสภา อาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย ม.ราชภัฏราชนครินทร์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode