กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ทลฉ.มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่

วันที่ 8 พ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. เรือเอกสุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง

เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบ ทลฉ. ในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2557 พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทลฉ. เข้าร่วมมอบเงิน ให้กับโรงเรียน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 2. โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต 3. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง 4. โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม 5. โรงเรียนบ้านบางละมุง 6. โรงเรียนบ้านนาวัง 7. โรงเรียนบ้านโรงหีบ เป็นเงิน 3,465,000.-บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากล

ต้องมีศักยภาพในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสารรวมทั้งทักษะ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเลิศ เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ. 2558


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode