กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดพิธีตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ อย่างอบอุ่น

วันที่ 2 พ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ รักษาราชการแทนคณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทานจตุปัจจัย ไทยธรรมพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป จากนั้นเป็นกิจกรรมทอดผ้าป่า ต่อด้วยพิธีไหว้ครูแล้วจึงเป็นพิธีมอบป้ายชื่อให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปิดท้ายด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ การจัดกิจกรรมตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องของการทำบุญตักบาตร การไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา เพื่อให้นักศึกษาได้สืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทย ได้รู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณครู มีทัศนคติที่ดีต่อคณะที่ตนกำลังศึกษา และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อให้จบการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชน สังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode