กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
มท.1 สั่งการ อปภ. ประสาน ผวจ. เตรียมรับมือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง 24 ชม.

วันที่ 8 พ.ย. 2557
 
มท.1 ห่วงประชาชนได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง สั่งกำชับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี เตรียมรับมือ แก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) กล่าวว่า ได้รับรายงาน จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึงภาวะฝนตกหนักจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีจังหวัดได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช และปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขัง จากระบายน้ำไม่ทัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขสถานการณ์ ปัจจุบันระดับน้ำลดลง เข้าสู่ภาวะปกติ ทั้ง 2 จังหวัดแล้ว ทั้งนี้ ได้สั่งการอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ในพื้นที่ประสบภัย โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช และปัตตานี ให้เตรียมพร้อมรับมือ แก้ไขปัญหา จากภาวะฝนตกหนัก โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ตลอด 24 ชั่วโมง จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว ระดมสรรพกำลัง เครื่องมืออุปกรณ์สาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ทันทีที่เกิดภัย รวมถึงประสานข้อมูลพยากรณ์อากาศ สถานการณ์น้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ตลอดจนประสานการปฏิบัติกับฝ่ายพลเรือนและหน่วยทหารในการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเฉพาะการระบายน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่สำคัญ และเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นอกจากนี้ ให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปภ.ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือน รายงานสถานการณ์ภัย ประสานการปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่ง ปภ.จะติดตามและรายงานสถานการณ์ภัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ สามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode