กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช จัดงานประเพณีลอยกระทง "ม่วนซื่นฮวมใจ ชนเผ่าไทอีสาน สืบตำนานแห่งมหานที"

วันที่ 4 พ.ย. 2557 )
 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ ภายใต้ชื่องาน "ม่วนซื่นฮวมใจ ชนเผ่าไทอีสาน สืบตำนานมหานที” ประจำปี 2557 ณ บริเวณสระน้ำศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มจาก นักศึกษาเคลื่อนริ้วขบวนกระทงจาก 6 คณะ เข้าสู่บริเวณงาน จากนั้นเข้าสู่พิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันลอยกระทงเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาต่อด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) จากวงสายแนนลำตะคอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม แล้วจึงเป็นการประกวดนางนพมาศ โดยในปีนี้ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 15 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม ในด้านความงาม กิริยามารยาทและเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถาม โดยผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศ ประจำปี2557 ได้แก่ นางสาววาสนา อินโฉมงาม นักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐธิดา กองเสน นักศึกษาโปรแกรมวิชาจิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและภาษาไทย คณะครุศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาววันวิสาข์ มณีรักษ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ และรางวัลขวัญใจชาวราชภัฏ ได้แก่ นางสาวสาวิตรี ถนอมสัตย์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode