กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
อสม.ขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพปรองดองสมานฉันท์ ปี 2557

วันที่ 7 พ.ย. 2557 )
 
อสม. ขอนแก่น รวมพลังสร้างสุขภาพปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557
                                   นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานมหกรรม อสม. ขอนแก่น รวมพลังสร้างสุขภาพปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลาลกลางจังหวัดขอนแก่น จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนายแพทย์สุริยา รัตนปริญญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรางาน มีการมอบเกียรติบัตรแก่ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2557 รางวัลหน่วยงานและผู้บริจาคทั่วไปที่มีผลงานในสาขาต่าง ๆตามลำดับ การจัดกิจกรรม อสม.ขอนแก่น ครั้งนี้ มีกิจกรรมด้านสันทนาการ ออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆเช่น แอรบิก กีฬามหาสนุกโดยมีผู้สนับสนุนเป็นของรางวัลและอุปกรณ์การเล่นกีฬาจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดกิจกรรม มหกรรม อสม.ขอนแก่น ประจำปี 2557 ครั้งนี้มี อสม.ขอนแก่นเข้าร่วมกว่า 100 คน นายทอง ศีละวงษ์ นายกสมาคม อสม.จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า สมาคมอสม.จังหวัดขอนแก่น (องค์กรสาธารณประโยชน์ )ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน สสจ.ขอนแก่ และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อความสมานฉันท์เผยแพร่กิจกรรมอสม.
ข่าวพิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode