กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถลงข่าวเศณษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตมาส 3

วันที่ 7 พ.ย. 2557 )
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจ ไตรมาส 3 ปี 2557 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เกษตรกรมีกำลังซื้อลดลง เหตุราคาสินค้าเกษตรหลักทั้งข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ลดลงเดียวกับทิศทางตลาดโลก
                         นายชาญชัย บุรถาวร ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคะวันออกเฉียงเหนือเปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 3 ปี 2557 มีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ทำให้การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นขณะที่ การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว ตามภาคการก่อสร้างเป็นสำคัญ สินเชื่อของสถาบันการเงินชะลอตัวต่อเนื่องทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลง ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ทรงตัว แต่เริ่มปรับดีขึ้นในหมวดสินค้าจำเป็น อย่างไรก็ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์และการค้าปลีกลดลงรายได้การเกษตรลดลงตามราคาพืชผลสำคัญ ขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว การใช้จ่ายของภาครัฐหดตัวน้อยลง จากงบประจำที่เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน ยังคงหดตัวตามภาคการก่อสร้างทั้งเพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ แต่เริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นบ้างจากแรงสนับสนุนของนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีความชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะหมวดอาหาร ซึ่งหากบรรยากาศการลงทุนและการส่งออกยังคงเป็นเช่นปัจจุบัน คาดว่าการลงทุนในระยะต่อไปน่าจะขยับตัวสูงขึ้นต่อไปได้สาหรับแรงกระตุ้นจากการใช้จ่ายของรัฐในปีงบประมาณ 2557 โดยรวมยังคงใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2556 โดยเริ่มขยับตัวสูงขึ้นในปลายไตรมาส 2 ตามการเบิกจ่ายในหมวดเงินเดือน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แต่หากพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ยังคงลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 11.4 เนื่องจากมีการโอนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปมากแล้วในไตรมาสก่อน จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสูงขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าที่จำเป็น วัดจากการค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ขยายตัว อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2557 การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐโดยรวมยังคงใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2556 ขณะที่กำลังซื้อจากรายได้เกษตรกรยังคง จากผลของราคาสินค้าเกษตรหลักลดลง ทั้งราคายาง ข้าว และมันสำปะหลังที่ลดลงตามแนวโน้มราคาในตลาดโลก และผลจากการระบายสต๊อกสินค้ากษตร แต่ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกทำให้ผลผลิตยังขยายตัว สินเชื่อของสถาบันการเงินชะลอตัวต่อเนื่อง ทั้งของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มความระมัดระวังการให้สินเชื่อ ส่งผลให้ภาคธุรกิจจำนวนหนึ่งชะลอการลงทุน และบางส่วนรอความชัดเจนจากโครงการของภาครัฐ ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว โดยเฉพาะการลงทุนในภาคการก่อสร้าง แต่เริ่มเห็นแนวโน้มของการปรับตัวที่ดีขึ้นบ้างตามการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เริ่มหดตัวน้อยลง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจของภาคอีสานยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.43 ชะลอลงตามราคาเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ และการลดลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งจะสนับสนุนให้ยังมีกำลังซื้อใช้สอยมากขึ้น
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 5 พย.57เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode