กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนและแก้ไขปัญหาลำน้ำเชิญ

วันที่ 7 พ.ย. 2557
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาลำน้ำเชิญ                     
                              นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการแผ่นดินและคณะ เดินทางมาเข้าพบเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาลำน้ำเชิญ และร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตรกับการรณรงค์ขุดสระเก็บน้ำต้านภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโครงการชลประทานน้ำเชิญ จ.ขอนแก่น เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างเขื่อนทดน้ำถาวรแทนฝายเดิมพร้อมก่อสร้างคลองชลประทาน มีระบบส่ง สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรของสมาชิกกลุ่มสหกรณ์น้ำเชิญ ในฤดูฝน 200,000 ไร่ และฤดูแล้ง 15,000 ไร่ ปัจจุบันสภาพน้ำในลำน้ำเชิญ สภาพปัญหาการส่งน้ำในปัจจุบันปัญหาอันเนื่องมาจากระบบส่งน้ำของโครงการฯบางส่วนยังเป็นคลองดินระดับต่ำกว่าดินธรรมชาติ ทำให้การทดน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร รวมทั้งคลองส่งน้ำเกิดการตื้นเขินและคันคลองขาดเป็นช่วง ๆ ทำให้การส่งน้ำไม่มีประสิทธิภา. ปัญหาอันเนื่องมาจากเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้น้ำและทางโครงการจะได้ดำเนินการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรต่อไป ปัญหาอันเนื่องมาจากไม่มีระบบแพร่กระจายน้ำที่สมบูรณ์ คือไม่มีคูน้ำไปถึงแปลงเพาะปลูก ทำให้บางจุดจะมีการรับน้ำจากท่อส่งน้ำเข้านาผ่านแปลงเพาะปลูกต่อ ๆ กันไป ซึ่งจะก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นจะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น5 พย.2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode