กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นแนะเกษตรกรปลูกพืชที่ใช้นำน้อยในฤดูแล้ง

วันที่ 7 พ.ย. 2557 )
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ขอแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นแนะนำเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีลู่ทางการตลาดดีทดแทนข้าวนาปรัง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชอื่นๆพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง
                                   นายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแอก่นเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นเน้นเรื่องแนะนำเกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีลู่ทางการตลาดดีทดแทนข้าวนาปรัง เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง ก ารเพาะปลูกพืชผลเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรในภาพรวม โดยหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว เกษตรกร ไม่ควรทำนาอย่างต่อเนื่อง เพราะผลรายได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องสูบน้ำจากบ่อบาดาล เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูง ระดับน้ำใต้ดินลึก และอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการระเหยของน้ำที่มาก ดังนั้น จึงควรปลูกพืชชนิดอื่นที่มีลู่ทางการตลาดดีทดแทนข้าวนาปรัง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง และพืชอื่นๆ ซึ่งมีแนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ใช้น้ำน้อย ยังช่วยตัดวงจรปัญหาการระบาดของศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวได้อีกทางหนึ่งด้วย การจัดระบบการปลูกพืชในนาข้าว โดยปลูกถั่วเขียวสลับกับการทำนา เช่น ปลูกถั่วเขียวหลังนา สามารถที่จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้สมบูรณ์ขึ้น ขณะเดียวกันยังจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลผลิตถั่วเขียว และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลผลิตข้าว ในฤดูถัดไปอีกด้วยนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน กล่าวอีกว่า การเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรควรคำนึงถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่จะหล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกว่ามีเพียงพอหรือไม่ เพราะน้ำถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อระบบการผลิต หากปริมาณน้ำไม่เพียงพอเกษตรกรไม่ควรทำนาปรัง ในการนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสรรกิจกรรมอื่นแทนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2557/2558
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode