กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
“สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จัดประกวดกองทุนดีเด่นชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 3

วันที่ 7 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1275 คน)
 

"สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” จัดประกวดกองทุนดีเด่นชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 3

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เปิดเผยว่าล่าสุดทางสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงได้กำหนดจัด "งานวันประกาศผลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 3” ประจำปี 2557ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานและมอบโล่รางวัล ซึ่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ส่วนกองทุนฯที่ได้รองชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัลจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ในการประกวดได้เปิดโอกาสให้กองทุนทุกประเภททั้งที่เป็นกองทุนเดี่ยว นายจ้างเดียว (single fund) และกองทุนร่วม หลายนายจ้าง (pooled fund) และทุกขนาดเข้าร่วมโครงการเพื่อชิงโล่พระราชทานฯในครั้งนี้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีความสามารถเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกได้ ตลอดจนเพื่อการกระตุ้นให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุงงานบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนให้ดียิ่งๆขึ้นไป
ดร.พิสิฐกล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้ประเภทของการประกวดพิจารณาแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ กองทุนฯที่มีขนาดมากกว่า 5,000 ล้านบาท กองทุนฯที่มีขนาดระหว่าง 1,000-5,000 ล้านบาท กองทุนฯที่มีขนาดน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท และบริษัทจัดการที่จัดการกองทุนร่วม (Pooled fund) ดีเด่น
หลักเกณฑ์ในการตัดสินนั้น สมาคมฯ พิจารณาจากโครงสร้างการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการกองทุน ความสามารถในการเป็นที่พึ่งในวัยหลังเกษียณ บทบาทของกองทุนต่อพัฒนาการและศักยภาพของสมาชิกกองทุน รวมทั้งบทบาทของกองทุนต่อสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสังคม
อนึ่ง สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้จัดตั้งมาจากกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาโดยมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นเป็นศูนย์รวมขององทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหลาย ทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนากองทุนฯให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ ปกป้องผลประโยชน์สมาชิก และประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิก ตลอดจนหน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีกองทุนฯที่เป็นสมาชิกจำนวนกว่า 204 หน่วยงาน ทั้งที่เป็น Single fund และ Pooled fund
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางโทร.02-294-7430-32
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode