กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพม.19 ผุดโครงการ “ทำบ้านให้เป็นวิมาน ทำสำนักงานให้เป็นสวรรค์” สนองนโยบายรัฐบาล

วันที่ 6 พ.ย. 2557 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้ให้จังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์กำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนนสาธารณะแหล่งท่องเที่ยว วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นั้น

"เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู จึงกำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวคิด "ทำบ้านให้เป็นวิมาน ทำสำนักงานให้เป็นสวรรค์” เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน พร้อมทั้งบำรุงต้นไม้ ใส่ปุ๋ยพรวนดิน แผ้วถางวัชพืช และทำกิจกรรม 5 ส. ในห้องทำงาน เป็นประจำทุกวันพุธ โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา” ผอ.สพม.19 กล่าว

............................................

กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.983180211708725.1073742365.279538285406258&type=1
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode