กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดแข่งขันประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง

วันที่ 24 มิ.ย. 2554 )
สันติ ตะวัน สปข.1
 
นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กำหนดจัดประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมือง ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ ห้องรับขวัญ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัย ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้และส่งเสริมความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนช่วยกัน อนุรักษ์และสืบสานประเพณี คือ กิริยามารยาท สัมมาคาราวะ รู้จักกาลเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตน และประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยให้คงไว้สืบต่อไป
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กล่าวต่อว่า การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ แคน พิณ โหวด และโปงลาง ผู้เข้าประกวดเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000.-บาท, 4,000.-บาท, 3,000.-บาท,และ 2,000.-บาท ตามลำดับ
สำหรับการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นเมืองครั้งนี้ จะมีการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่นอีกด้วยเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode