กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

วันที่ 4 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 1339 คน)
PKST.

   เช้าวันนี้ (3พฤศจิกายน 2557)เวลา07.45 น.นางสาวภัทรียา สุมะโน และนางเตือนใจ สินธุวณิก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1 น.ส.ทัศนา บุญทอง เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.2557 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการฯ
  ทั้งนี้นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯไปวางไว้บนพานโต๊ะหมู่ จากนั้น ประธาน สปช.และรองประธาน สปช.ทั้งสองคนได้ทำพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1
   ต่อจากนั้น ประธานและรองประธาน สปช.พร้อมสมาชิก สปช.ได้ร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 7)พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิเจ้าที่ ประจำรัฐสภา ตามลำดับ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่สืบไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode