กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำ ธกส.จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหก อ.ธัญบุรี เป็นที่แรก

วันที่ 3 พ.ย. 2557 )
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำ ธกส.จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหก อ.ธัญบุรี เป็นที่แรก  

             จังหวัดปทุมธานีกำหนดจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาที่แรก ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี คลองหก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายพงศธร สัจจชลพันธ์) นำ ธกส.สาขาคลอง 9 ไปบริการชาวนาถึงที่จำนวนทั้งสิ้น 201 ราย เป็นเงิน 2,936,500 บาท และอำเภออื่นที่พร้อม ธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีของชาวนา

                      ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ในส่วนของมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้เงินช่วยเหลือไร่ละ 1000 บาทแก่ชาวนาที่จดทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ และชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ ให้เงินช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท  เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โปร่งใส  เป็นธรรม โดยชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรงและทั่วถึง สำหรับกรณีชาวนาปทุมธานีที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558 ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และผ่านการตรวจสอบการดำเนินงานแล้ว จังหวัดปทุมธานีเริ่มจ่ายเงินให้ชาวนาได้ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เริ่มที่อำเภอธัญบุรีก่อน อำเภออื่นที่พร้อมก็จะได้รับเงินตามมา สำหรับกรณีขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ให้ชาวนาแจ้งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ตามมาตรการ คาดว่าจังหวัดปทุมธานีจะดำเนินการเเล้วเสร็จภายในปี 2557

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode