กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผุ้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมอบเกียรติบัตรให้เครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติ

วันที่ 31 ต.ค. 2557 )
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบเกียรติบัตรให้เครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และได้ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้เครือข่ายชาวต่างชาติ
                        นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ทั้งที่มาประกอบอาชีพ และเข้ามามีครอบครัวกับชาวไทยในจังหวัดขอนแก่น แล้วได้ทำคุณประโยชน์เป็นการสอนภาษา ,การแนะนำเทคโนโลยีในการเกษตร วัฒนธรรม โดยเป็นอาสาสมัครให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ชุมชนและแก่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้เครือข่ายชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น โดยอาสาสมัครที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้มีทั้งที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ ชาวเยอรมัน ชาวฝรั่งเศส และชาวเกาหลี จำนวน 6 คน โดยได้เข้ามาอาศัยอู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอชุมแพ อำเภอซำสูง อำเภอหนองนาคำ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอบ้านแฮด ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ยังได้เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับหน่วยงานในจังหวัดขอนก่น ที่ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติระดับดีเด่น ประจำปี 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ได้รับ 3 รางวัล คือ รางวัลการพัฒนาระบบทางด่วนสำหรับสตรีตั้งครรภ์ ของโรงพยาบาลขอนแก่น และรางวัลการพัฒนาระบบบริการการบำบัดรักษายาเพสติดของโรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ในการประชุม เกษตรจังหวัดขอนแก่น ยังได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล โดยการจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรที่ทำนาไร่ละ 1,000 บาทโดยจังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ในจังหวัดแรกที่ได้รับเงินชดเชย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งจนถึงขณะนี้จังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรได้รับเงินชดเชยแล้ว 9,458 ราย คิดเป็นเงินชดเชย 100,550 บาท พื้นที่เกษตรกรได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ตามโครงการนี้แล้วมีจำนวน 2,453,000 ไร่ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนไว้
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode