กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีจัดโครงการอบรมครูภาษาไทย สู่อาเซียน

วันที่ 31 ต.ค. 2557 )
 
ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรม "ครูภาษาไทย สู่อาเซียน”
            นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เปิดเผยว่า ว่า ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการอบรม "ครูภาษาไทย สู่อาเซียน” เป็นการส่เสริมเอกลักษณ์สำคัญของชาติ อนุรักษ์ภาษาไทย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ราชบัณฑิตจึงจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติ ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับภาษานกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาษาแห่งชาติ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาอาเซียนอย่างถูกต้อง มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและภาษาอาเซียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ มีแนวคิดในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอาเซียนในด้านต่างๆและเพื่อให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป การอบรมครูภาษไทย มีการบรรยายวรรณคดีไทย วรรณคดีอาเซียน นโยบายภาษแห่งชาติและภาษาอาเซียน ความสัมพันธ์ภาษาไทย-เขมร การสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 11-12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ราชบัณฑิตยสถาน โทร. 023-560466-70 ต่อ 3009,3011,3013 โทรสาร 023-560485 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ripub@royin.go.th
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 30ตค57เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode