กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สัมมนา SMEsForum ครั้งที่ 11

วันที่ 23 มิ.ย. 2554 )
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๕
 
พิธีเปิดการสัมมนา SMEs FORUM ครั้งที่ 11" นับถอยหลัง 2015 รุกและรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2554เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดการสัมมนา SMEs FORUM ครั้งที่ 11” นับถอยหลับ 2015 รุกและรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ. 2015) จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) คือ การนำอาเซียนไปสู่การตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ซึ่งจะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี 5 สาขา ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ผลของการจัดตั้ง AEC ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกด้าน ทั้งการค้า การบริการ การเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงาน โดยเฉพาะการเปิดเสรีทางด้านบริการจะส่งผลต่อการแข่งขันในภาคบริการรุนแรงขึ้นและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีจะส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอย่างเข้มข้น
ซึ่งบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ ของไทยจำเป็นต้องมีการเร่งการพัฒนาทักษะเพื่อรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสากล รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีอาจส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงินมากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการปรับตัวในการบริหารต้นทุนและปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้ดี การจัดสัมมนาในครั้งนี้จึงพลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่สนใจจะทำธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจระหว่างประเทศ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode