กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ จัดโครงการ “รวมพลัง คน กศน.ส่งเสริมประชาธิปไตย”

วันที่ 21 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ จัดโครงการ "รวมพลัง คน กศน.ส่งเสริมประชาธิปไตย” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2554 นายสุระเดชา ฟุ้งสาคร รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ "รวมพลัง คน กศน.ส่งเสริมประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย นักศึกษา กศน. ตำบลกระบี่ใหญ่ จำนวน 40 คน กศน.ตำบลปากน้ำ จำนวน 40 คน การอบรมมีการบรรยาย การอภิปราย การสาธิตการปฏิบัติจริง นางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ กล่าวว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ ในฐานะเป็นหน่วยงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งรับผิดชอบดูแลกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง เคารพระเบียบกติกาของสังคม และสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องลดบัตรเสีย และนำความรู้ไปสู่ชุมชน เกิดความมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาธิปไตยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยให้ความสำคัญกับเยาวชน เพราะเยาวชนเหล่านี้ คือ ผลผลิตเม็ดงามที่พร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับระบอบประชาธิปไตย ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ หากจะถูกปล่อยปละละเลยให้เยาวชนมองเห็นภาพประชาธิปไตยในทางที่ผิด ๆ แล้วนำไปปฏิบัติจะเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับอนาคตของประเทศไทย ดังนั้น การเพิ่มพูนความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประชาธิปไตย เป็นการวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน ประชาชน และประเทศชาติการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย นักศึกษา กศน. ตำบลกระบี่ใหญ่ จำนวน 40 คน กศน.ตำบลปากน้ำ จำนวน 40 คน การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย การสาธิตการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode