กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ลานคนเรียนรู้สู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์

วันที่ 21 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
 
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน ลานคนเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมลานคนเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๔ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมลานคนเรียนรู้วัฒนธรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศาลาประชาคม ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมทีเกิดจากการใช้หลักสูตรท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาทิต จัดแสดงและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา ส่งเสริมการสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์หลากหลายทั้งภาคนักเรียนและภาคประชาชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดนิทรรศการ จากสถานศึกษาและเครือข่ายวัฒนธรรม การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากแหล่งผู้ผลิต โดยตรงราคาเป็นกันเองและขอเชิญร่วมลงนาม ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้มีสัจจะวาจา ในการชอบพูด ต้องพูดชอบ ด้วยสัมมาวาจา มีวาจาชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (๘๔วัน ๘.๔ ล้านรายชื่อ) หรือร่วมลงนาที่ http://www.bethai.org/ ปีไทย ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode