กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ศิษย์เก่าราชภัฏโคราชร่วมใจ จัดงานต้อนรับกลับสู่รั้วเขียว-เหลือง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

วันที่ 11 ต.ค. 2557 )
 
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานต้อนรับ
กลับสู่รั้วเขียว-เหลือง ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557 กิจกรรมเริ่มจากเวลา 15.00 น. ศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้แก่ ดร.พจน์ เจริญสันเทียะ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูนครราชสีมา นอกจากนี้ ในเวลา 19.00 น. ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ณ สนามฟุตบอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ ต่อด้วยประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย
นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวแสดงความรู้สึก แล้วจึงเป็นการชมวีดิทัศน์ประมวลภาพกิจกรรมศิษย์เก่า
การแสดงวงโปงลาง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม การเดินแฟชั่นโชว์ นายแบบ จากเวทีสุภาพบุรุษบุ่งตาหลั่ว นางแบบ จากเวทีนางสาวนครราชสีมา การแสดงมินิคอนเสิร์ต จาก เนส เดอะสตาร์ 7 ปิดท้ายด้วยการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง จากนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรี การจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าในสาขาวิชาต่างๆได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากจบการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า และร่วมกันก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode