กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ส.ปชส.ขอนแก่นเสวนาสื่อมวลชนรณรงค์เลือกตั้งสส.ปี ๕๔

วันที่ 20 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวัดขอนแก่น
 
การเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดการเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันนี้ ( ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ) เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น น ณ ห้องภูผาม่าน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดการเสวนาสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้สื่อมวลชนทราบกฎหมายการเลือกตั้งใหม่และกระตุ้นให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐- ๑๕.๐๐ น ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายมนตรี เกียรติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น นายเอนก เกตุเอม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ขอนแก่น นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสนผ. กรมประชาสัมพันธ์ ดร.สรวงสุดา คงพล นักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรกภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งประเทศรวม ๕๐๐ คน แบ่งเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน ๓๗๕ คน และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน ๑๒๕ คน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่นมีประชากร ๑,๗๖๗,๖๐๑ คน ผู้มีสิทธิ ๑,๓๓๙,๔๒๓ คน จำนวน ๕๒๕,๓๙๙ ครัวเรือน มี ส.ส. ๑๐ คน ๑๐ เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้ง ๒,๖๕๗ หน่วย ที่ลงคะแนนล่วงหน้าภายในเขตจังหวัด ๑๐ แห่ง ที่เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด จำนวน ๑ แห่ง ส่วน สรุปยอดผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตจังหวัดขอนแก่น รวม ๙๘ คน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น สรุปยอดผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต มีทั้งสิ้น ๙๘ คน จาก ๑๕ พรรค ในการสัมมนาครั้งนี้สื่อมวลชนร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode