กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประชุมสมัชชาจังหวัดขอนแก่นสร้างนโยบายสาะรณะเพื่อสุขภาวะที่ดี

วันที่ 17 ต.ค. 2557 )
 
ประชุมสมัชชาจังหวัดขอนแก่นร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะที่ดี คณะกรรมการจัดสมัชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสัมมนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ ๑ /๒๕๕๗ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายรับรองมติสมัชชาร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะที่ดีนำร่องในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม
                      วันนี้ ( ๑๗ ตค ๒๕๕๗) เวลา ๑๐.๓๐ น ที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ ขอนแก่น นายวิวัฒ เมธีวรรรณกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมเปิดประชุมสมัชชาจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ นายองอาจ วีรภัทรสกุล ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่น รายงานว่าการประชุมสัมมนาสมัชชาสุขภาพจังหวัดขอนแก่นครั้งที่๑ /๒๕๕๗ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายรับรองมติสมัชชาร่วมสร้างนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะที่ดี ทั้ง ๕ ประเด็นคือ ความปลอดภัยทางอาหาร การสร้างพื้นที่อาหารปลอดภัย การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน การควบคุมการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบและการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยในทุกพื้นที่และปฐกถาพิเศษเรื่องสมัชชาสุขภาพกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) และเวทีเสวนา สมัชชาสุขภาพกับการสร้างสุขภาวะชาวขอนแก่นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, การแบ่งกลุ่มเพื่อระดมสมองในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาและการรับรองความคิดเห็นทั้ง ๕ ด้านโดยจังหวัดขอนแก่นจะนำร่องในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมเน้นเรื่องการจัดระบบและโครงสร้าง ประกอบกับจังหวัดขอนแก่นมีบรรยากาศเอื้อต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ควรมีบทบัญญัติส่งเสริมการใช้จักรยาน ทุกภาคส่วนร่วมมือกันแบบบูรณาการ สร้างและให้ความรู้ และขณะเดียวกันจะต้องมีการพัฒนาสังคมให้มีคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย เพื่อร่วมกันก้าวไปสู่เป้าหมายของการทำให้ คนขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 17 ตค 57เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode