กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเวิร์คช็อป เตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ สู่การปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ

วันที่ 14 ต.ค. 2557 )
 
รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพบัณฑิต คุณภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่ความเป็นผู้นำด้านการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกาของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมี นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ บรรยายเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และแปลงแผนสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่บุคคล ซึ่งมีสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ (Office of Strategic Management : OSM) เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากการระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการกำหนดภารกิจการพัฒนาและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเชิงยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน คือ คุณภาพของบัณฑิต และคุณภาพอาจารย์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศต่อไป ทั้งนี้มีกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นแม่งาน รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode