กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
านประชาสัมพันธ์ ราชภัฏโคราช เสริมทักษะด้านการพูด ด้วยการจัดอบรมการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง

วันที่ 1 ต.ค. 2557 )
 
งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเรื่อง "การปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียง” ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 การอบรมครั้งนี้งานประชาสัมพันธ์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิทยุกระจายเสียง การอ่านและเขียนข่าว พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดรายการเสียงตามสายของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดระยะเวลาในการจัดรายการเสียงตามสาย ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม-21 พฤศจิกายน 2557 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.45-13.00 น ทั้งนี้ การอบรมการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงและฝึกปฏิบัติการจัดรายการเสียงตามสาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการจัดรายการเสียงตามสาย ฝึกทักษะการอ่านและเขียนข่าวให้น่าสนใจอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการพูดในที่สาธารณะให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการสอนนักเรียนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode