กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
นักศึกษาราชภัฏราชสีมาคว้ารางวัลชมเชยการแข่งขัน “ลองของครั้งที่ 5”

วันที่ 8 ต.ค. 2557 )
 
เมื่อเร็วๆ นี้ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงสร้างสะพานรับน้ำหนักจากกระดาษ ภายใต้ชื่อ "ลองของครั้งที่ 5” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 2 ทีม ดังนี้
ทีมที่ 1 ประกอบด้วย นายนราพนธ์ พื้นหัวสระ และนายพงษ์ประภัทร ศรชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และทีมที่ 2 ประกอบด้วย นายเอกชัย วิเศษโคกกรวด นายธันวา เปลี่ยนกระโทก และนายวายุ มากมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมี อาจารย์สถิตพงษ์ วงศ์สง่า อาจารย์ดวงดาว วัฒนากลาง และอาจารย์อรอนงค์ แสงผ่อง อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง เป็นที่ปรึกษา ผลปรากฏว่า ทีมที่ 1 ได้รับรางวัลชมเชยคะแนนโหวตสูงสุด "ลองของ โดนใจที่สุด” รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน2,000 บาท การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันได้ระดมความคิด
ในการแข่งขันระดับชาติ พร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถในด้านทฤษฎี
ด้านปฏิบัติ และรู้จักวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง 5 คน
ที่ได้แสดงความสามารถ นำผลงานทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขัน จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาต่างๆ ได้ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode