กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช เปิดบ้านโชว์ผลงาน “สรรสร้างลีลานาฏศิลป์”

วันที่ 30 ก.ย. 2557 )
 
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการสรรสร้างลีลานาฏศิลป์ เมื่อวันที่ 30กันยายน 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา
ปรีดาศักดิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้มีคณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยเชิงนันทนาการ การนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ท่ารำ ท่าเต้น การแสดงบนเวที จากนักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ โดยจะแบ่งชุดการแสดง ออกเป็น 8 ชุด อาทิ การแสดงชุดล้านดวงใจเทิดไทองค์ราชันย์ รำฉุยฉายถวายพระพรราชินี
สดุดีท้าวสุรนารีศรีโคราช รำอวยพรเกษียณ ฟ้อนนบวันทาบูชาครู ลีลาราชพฤกษ์ รักแสนหวานวิมานสีชมพู และสิริลัขคณา การจัดงานสรรสร้างลีลานาฏศิลป์จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกอันล้ำค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านนาฏศิลป์ไทย พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้รู้จักฝึกคิด ออกแบบลีลาท่ารำ เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางนาฏศิลป์ไทย และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างนิสัยในการทำงานเป็นกลุ่ม พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ดังอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า "สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode