กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศาลจังหวัดนครปฐมเปิดทำศาลนอกเวลาราชการ

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 )
 
นายกิตติพจน์ เตชะพิพัฒน์ชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศาลจังหวัดนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกหน่วยงานต่างมุ่งมั่นที่จะให้อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วยความเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนที่มีคดีมาสู่ศาลได้รับความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความยุติธรรม จึงได้มีประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เปิดทำศาลนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยพิจารณาคดีดังนี้คือ รับฟ้องคดีแพ่ง และคดีอาญาที่ราษฎร์เป็นโจทก์ สั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท และสืบพยานคดีต่อเนื่อง สำหรับในวันหยุดราชการ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยพิจารณาคดีดังนี้คือ รับฟ้องคดีแพ่ง และคดีอาญาที่ราษฎร์เป็นโจทก์ ฝากขังฟื้นฟู สั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ไต่สวนคำร้องไม่มีข้อพิพาท และฟังคำพิพากษาอุทธรณ์-ฎีกาในคดีแพ่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนคดี ๐-๓๔๒๕-๐๙๒๔-๕ ต่อ ๒๐๗ ส่วนช่วยพิจารณาคดี ๐-๓๔๒๑-๒๗๔๑(สุชาดา พรหมจำรัส/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม)เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode