กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส.

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 )
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังวัดขอนแก่น
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวารการเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น นางจุฑารัตน์ โสดาศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและกำหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่คือในวันอาทิตย์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการที่จะบริหารข้อมูลจัดการข่าวสารให้เป็นไปตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ ที่จะให้การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ให้ประชาชนให้มีความรู้ มีความเข้าใจ เรื่องกฎระเบียบ ความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้ง ในการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนี้ ความเคลื่อนไหวทั้งการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และบรรยากาศอื่น ๆ สามารถฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ของกรมประชาสัมพันธ์ ใน ๑๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ติดตามได้ในรายการข่าวท้องถิ่น และอีกส่วนหนึ่งผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้อีกช่องทางเวปไซด์ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ และสำนักงานปนะชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น region ๑.prd.go.thและ www. prdkk.com , http://province.prd.go.th/khonkaen ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode