กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
เชิญชวนชาวปทุมธานีเข้าร่วมประชุมพื้นที่ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน

วันที่ 2 ต.ค. 2557 )
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
 

โยธาธิการและผังเมืองปทุมธานีเชิญชวนชาวปทุมธานีเข้าร่วมประชุมพื้นที่ดำเนินการโครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน 

                      กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บ.ปัญญา คอนซัลแตนท์ จก. บ.ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จก.และ บ.ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จก.  ดำเนินการศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานี กำหนดการประชุม ฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – 17 ตุลาคม 2557 ณ พื้นที่ดำเนินการ จำนวน 10 ครั้ง

                     นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า  โครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจังหวัดปทุมธานี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 18 กันยายน 2556 กำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน540 วัน  โดยบูรณาการและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กรมโยธาธิการและผังเมือง กำหนดให้มีการประชุมสำหรับพื้นที่ดำเนินการออกแบบ ครั้งที่ 1 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ รวมทั้งสื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลและร่วมระดมความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและรูปแบบองค์ประกอบโครงการ ระหว่างวันที่ 3 – 17 ตุลาคม 2557  ดังนี้ วันที่ 3 ตค.2557 เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว วันที่ 6 ตค.2557 เวลา 09.00 – 12.00น. น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลบางเตย วันที่ 7 ตค.2557 เวลา 09.00–12.00น. น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลเมืองปทุมธานี วันที่ 9 ตค.2557 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3   เทศบาลตำบลบางกะดี วันที่ 9 ตค.2557 เวลา 13.00– 16.00น. น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง วันที่ 13 ตค.2557 เวลา 09.00– 12.00น. น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหลวง วันที่ 14 ตค.2557 เวลา 09.00– 12.00น. น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลท่าโขลง วันที่ 15 ตค.2557 เวลา 09.00– 12.00น. น. ณ ห้องประชุมหงส์มังกร เทศบาลนครรังสิต วันที่ 16 ตค.2557 เวลา 09.00– 12.00น. น. ณ ห้องประชุมชั้น 4   เทศบาลตำบลคูคต  วันที่ 17 ตค.2557 เวลา 09.00– 12.00น. น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  เทศบาลตำบลบางหลวง

                      ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมพื้นที่ดำเนินการออกแบบ ครั้งที่ 1 โครงการสำรวจและออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – 17 ตุลาคม 2557 ณ พื้นที่ดำเนินการออกแบบฯ ในจังหวัดปทุมธานี         

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode