กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มัธยมเลย เฟ้นเด็กเก่งไปชิงชัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 25 ก.ย. 2557 )
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สหวิทยาเขตหลักเมือง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18  กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเชียงคาน และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย รับเป็นเจ้าภาพเฟ้นหาคนเก่งเป็นตัวแทนจังหวัดเลย ไปร่วมชิงชัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ปลายปีนี้

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู สหวิทยาเขตหลักเมือง ในวันที่ 17 กันยายน ๒๕๕๗ เมื่อเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเชียงคาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์  พละศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีแทน กิจกรรมในการแสดงชุด "เด็กดีศรีเชียงคาน สืบสานสู่อาเซียน” และ "ชุดคืนความสุขสู่ประชาชนชาวจังหวัดเลย” ของนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน แสดงได้ประทับใจแก่ผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างดียิ่ง โดยใช้ผู้แสดงร่วม 200 คน เป็นไฮไลท์ของงานพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสหวิทยาเขตหลักเมืองเลยในวันนี้  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน คณะครู-นักเรียน ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายชุมชน ๙ คุ้มวัด และทีมงานคณะเทศบาลตำบลเชียงคาน มาร่วมเป็นเกียรติเป็นจำนวนมาก

นายณรงค์ศักดิ์  พละศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย ประธานพิธี กล่าวชื่นชมยินดีกับภาพความสำเร็จในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย ครั้งนี้ ได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนทั้ง 13 โรงเรียน ที่ตั้งใจฝึกฝน อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเยาวชนของเราเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

นายเกรียงศักดิ์  ตันกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  กล่าวให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู ได้ตระหนักและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนลูกหลาน ให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ประหยัดมัธยัสถ์ และอยากให้เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้พร้อมสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนต่อไป

นายไพโรจน์   พรมสอน และ นายณัฐพล  ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ กล่าวว่า เขตพื้นที่การศึกษาได้มอบหมายให้สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ในระดับสหวิทยาเขต เพื่อคัดสรรเลือกเฟ้นคนเก่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเลย ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดสกลนครต่อไป ในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 และขอชื่นชมคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา เลขานุการสหวิทยาเขตหลักเมืองเลย กล่าวเสริมตอนท้ายว่า สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สพม.19 ได้เปิดเวทีให้นักเรียนจาก 13 โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนเลยพิทยาคม เลยอนุกูลวิทยา นาอ้อวิทยา น้ำสวยพิทยาสรรพ์ เชียงคาน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย เขาแก้ววิทยาสรรพ์ ธาตุพิทยาคม ปากชมวิทยา เชียงกลมวิทยา คอนสาวิทยา นาด้วงวิทยา ท่าลี่วิทยา และโรงเรียนสังกัดเอกชนอีก 5 โรงเรียน รวมเป็น 18 โรงเรียน ได้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและไอซีที เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศแต่ละประเภทเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดสกลนครต่อไป
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode