กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการป่องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า

วันที่ 25 ก.ย. 2557 )
 
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช)อนุมัติแผนแม่บทแก้ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ บุกรุกที่ทำกินที่ดินรัฐ และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนซึ่งจังหวัดขอนแก่นอยู่นอกพื้นที่ รุนแรง 9 จังหวัด แต่อยู่ในระดับปานกลางต้องเร่งดำเนินการปราบปรามภายใน 6 เดือน เร่งกำชับพื้นที่เป้าหมายคืออำเภอสีชมพูและภูเวียงล่าสุดจับไม้พยุงได้กว่า 300 ท่อน
                 วันนี้( 25 กันยายน 2557) เวลา 10.00-12.00 น ห้องประชุมศาลาแก่นไพร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ี่ ๗ ขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2557 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานป้องกัน การขอคืนพี้นที่ป่า ผลการดำเนินงานในด้านการฟื้นฟูป่าตามโครงการประเทศสีเขียวและปราบปรามขบวนการลักลอบตัดไม้หวงห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง เขตอำเภอสีชมพู โดยเฉพาะไม้พยุง ซึ่งตลอดเดือนกันยายน2557 มี การจับกุมขบวนการตัด ไม้หวงห้ามในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้ 35 คดีเป็นคดีไม้พยุง 30คดีผู้ต้องหา 25 คนไม้ของกลางเป็นไม้พยุง 323 ท่อน ไม้กระยาเลย 26 ท่อน สามารถยึดรถยนต์ได้ 4คัน อาวุธปืนแก็ป 2กระบอก ล้อเข็น 14คัน เลื่อยเครื่องไฟฟ้า 2เครื่อง เลื่อยโซ่ 2 เครื่องเลื่อยปั้น 3ตัว พื้นที่อำเภอภูเวียง เดือนกันยายน 2557 ปราบปราม 6 คดี ได้ไม้พยุงกว่า 32 ท่อน นอกนั้นก็ตรวจพบมียาเสพติดยาบ้า กัญชามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ พบการบุกรุกป่า มติที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนดำเนินการเต็มกำลัง กำหนดแนวทางการปราบปรามและหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มความเข้มในการหาข่าวการจับกุมและแนวทางในการป้องกันรักษาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ร่วมปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดหาอาวุธและอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่เข้าช่วยในการทำงานเพราะปัจจุบันไม่เฉพาะปัญหาตัดไม้ทำลายป่าตอนนี้มียาเสพติด มีการลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติและมีต่างชาติหลบหนีเข้าเมืองมาเกี่ยวข้องด้วย ที่สำคัญตอนนี้ทางปปง. ก็มีการยึดทรัพย์ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอชีชมพูหลายรายแล้วและแนวทางในการป้องกัน คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการร่วมมือกันปลูกป่าเพิ่มขึ้นโดยเดือนสิงหาคมมีการปลูกป่าไปแล้วหลายแสนต้นเป็นการบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมกันตามโครงการปลูกป่า 12 สิงหามหาราชินี 26 อำเภอ 82,000 ต้น โครงการปลูกราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ตามเส้น 111 กม.โรงแรมโฆษะ –ถนนศรีจันทร์-ทางหลวงหมายเลข 2183 -2039 ตอนนี้มีกล้าไม้200 ต้นและศูนย์เพาะชำกล้าไม้ มี 2,000 ต้น ต้นคูน 100 พยุง 500 ต้นและต้นตะแบก ล่าสุดขอนแก่นมีวัดที่เป็นวัดพุทธอุทยายน 11 วัด
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 25 กันยายน 2557เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode