กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) สรุปผลการขอกันคืนพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยกลับคืนสู่กรมป่าไม้

วันที่ 24 ก.ย. 2557
ธนกฤต มาตรแม้น สวท.สุโขทัย
 
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) สรุปผลการขอกันคืนพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยกลับคืนสู่กรมป่าไม้
 
วันนี้ (24 ก.ย.57) ที่ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) ได้กล่าวรายงานสรุปผลการขอกันคืนพื้นที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยกลับคืนสู่กรมป่าไม้ ต่อพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุโขทัย และรับมอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 22,817 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา และยังคงมีพื้นที่ป่าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยต้องส่งมอบเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้จะได้ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดทำข้อตกลงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัยเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในการนำพื้นที่ป่าส่งมอบคืนกรมป่าไม้ต่อไป
 
ทั้งนี้เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2536 ให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตป่าเศรษฐกิจ (zone E) ที่เสื่อมโทรม ให้แก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไปดำเนินการปฏิรูปที่ดิน แต่เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้กับ ส.ป.ก. ในขณะนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วน ประกอบกับเครื่องมือในการรังวัด (GPS) หรือภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนและไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ เนื่องจากในหลายๆ พื้นที่ยังคงมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในเขตพื้นที่ที่กรมป่าไม้ส่งมอบให้กับ ส.ป.ก. ที่ยังคงมีสภาพป่าอยู่ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการยับยั้งการกระทำดังกล่าวโดยเร่งด่วน ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (นายจักริน เปลี่ยนวงษ์) ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ออกไปตรวจสอบพื้นที่ที่ถูกดำเนินคดีด้วยตนเอง และได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานให้ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าไม้มิให้ถูกบุกรุกทำลายอีกต่อไป ซึ่งตั้งแต่ปี2556 ถึงปัจจุบัน ได้มีการรวบรวมพื้นที่ที่คงสภาพป่าในเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อกันกลับคืนกรมป่าไม้แล้วเนื้อที่รวม 22,817 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา จึงได้ถือโอกาสนี้ส่งมอบคืนผืนป่าในเขตปฏิรูปที่ดินดังกล่าวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งมอบต่อให้กับอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อนำไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อไปเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode